HEDEFLERİMİZ

- Ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlar kapsamında dinamik 'Şirket Organizasyonu' oluşturulması, takım ruhu anlayışını benimsemiş inançlı ve sabırlı insan kaynakları kadrolarının istihdam edilmesi,

- Uluslararası standartlar kapsamında;
ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetim Sistemlerinin,
oluşturulması, bu standartlara ait belgelerin alınarak Entegre Yönetim Sisteminin (IMS) şirket operasyonlarında uygulanması,

- Belirlenmiş olunan dönemsel sektörel pazarlara ulaşabilmek için oluşturulacak dinamik organizasyon yapısının ihtiyacı olan İnsan Kaynakları vasıtasıyla ülkemizin değişik bölgelerinde istihdam ve yatırım imkanları yaratmak,

- Pazarlama/Satış faaliyetleri kapsamında Müşteri (Bayi) odaklı çalışmalar yaparak karşılıklı kazanç yaklaşımıyla müşteri menfaatlerinin uzun dönemli garanti edilmesi,

- Müşteri memnuniyetinin pekiştirilmesi için, organizasyon yapısında oluşturulacak dinamik bir ekip marifetiyle, müşteriler ile etkin ve kesintisiz iletişimin oluşturulması, müşteri geri beslemeleri vasıtasıyla şirket hedeflerinin yenilenmesi,

- Ulusal mevzuat ve yönetmeliklerden ödün vermeden, şeffaf bir açılımla sektörel faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi,

- Petrol sektöründe faaliyetlerini 'Dağıtım ve Satış' ile sınırlamayıp, arama, üretim, rafineri ve madeni yağlar gibi alanlarda proje ve yatırımlara yönelik AR-GE faaliyetlerine odaklanmak,

- Çalışan memnuniyeti için gerekli organizasyon ve yatırımlar konusunda her türlü fedakarlığın oluşturulması