FAALİYET ALANLARIMIZ

İşletmemizin enerji piyasası içerisinde 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve petrol piyasası lisans yönetmeliği ile belirlenmiş çerçevede "dağıtıcı lisansı"na sahip, faaliyet alanı ve denetimi aynı sayılı yasa ve yönetmeliklerle ile belirlenmiş, enerji piyasası içindeki oyunculardan biridir.

Bu kapsamda;
. Akaryakıt ürünlerinin yurt içinde satışı ile istasyonlu ve istasyonsuz
bayilere satılması ve iletilmesinin sağlanması,

. Bayilik teşkilatının oluşturulması,

. Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması depodan ürün satışının yapılması,

. Kendi mülkiyetimizdeki akaryakıt istasyonlarımıza ve bayilerimizin istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yapılması,

. İhrakiye ( kanunun 7. maddesi 2. fıkrası sınırlamalar dışında ÖTV siz akaryakıt satışlarının, ticari deniz-hava vasıtalarına doğrudan yapılması faaliyetleri,

. Akaryakıt depolama faaliyetleri,

. Madeni yağ üretimi; "Rem Oil" markasıyla oluşturduğumuz istasyonlarımıza çeşitli madeni yağların üretilmesi satışı ve dağıtımının yapılması,