YENİ LİSANS BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Aşadağıdaki belirtilen gelerli belgelerin asıl veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylı suretleri olmalıdır


1. Yeni başvuru dilekçesi
2. EPDK Taahhütname
3. Şirket ise imze sirküsü - sahıs firmasi ise imza beyanı (Bayi bazırlayacak)
4. Ticaret odasından oda sicil kaydı(Bayi bazırlayacak)
5. Ticaret odasından faaliyet belgesi (Bayi bazırlayacak)
6. Ticaret odasından sicil tasdiknamesi (Bayi bazırlayacak)
7. Ticaret odasından ortaklar pay/hisse durum belgesi (Bayi bazırlayacak)
8. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı - Tebliğe uygun (Bayi bazırlayacak)
9. Asgari tespit mesafe tutanağı(ilk kez tesis kurulacaksa)
(Devirlerde ve daha önce faal olan istasyonlarda aranmaz)
10. Bayilik Sözleşmesi
11. Yeni ortaklar ve yönetim kurulu başkan ve üyeler beyanı
12. Ortaklar sabıka kaydı (Bayi bazırlayacak)
13. Vergi levhası (SMMM ıslak kaşe ve imzalı) (Bayi bazırlayacak)
14. Tehlikesi madde ve katı atık mali sorumluluk poliçesi
15. Beyan dilekçesi
16. İstasyon otomasyon beyanı
17. Adres teyit yazısı (ilk ruhsat alındıktan sonra yerel yönetim tarafından yapılmış adres değişikliği varsa)
18. Köy pompasına ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
19. Tanker sayacı muayene cüzdanı
20. Taşıma belgesi taşıt listesi ve belgesi
21. Lisans bedeli Banka dekontu asıl (3.100 TL'dir) (Bayi bazırlayacak)
(Vakıflar bankası Bahçeli evler/ Ankara şubesi)
(Şube kodu: 14 )
(İban No : TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 )
Dekont açıklaması olarak lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin tam ünvanı dekontda tam olmalıdır.
22. 5607 sayılı kanuna göre kacakçılıkla mücadele beyanı

DAĞITICI TADİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


Aşadağıdaki belirtilen gelerli belgelerin asıl veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylı suretleri olmalıdır


1. Tadil dilekçesi
2. Ek_1 belgesi
3. Ek_2 belgesi
4. Şirket ise imze sirküsü - sahıs firmasi ise imza beyanı (Bayi bazırlayacak)
5. Lisans tadil bedeli Banka dekontu asıl (1.870 TL'dir) (Bayi bazırlayacak)
(Vakıflar bankası Bahçeli evler/ Ankara şubesi)
(Şube kodu: 14 )
(İban No : TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 )
Dekont açıklaması olarak lisans tadili başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin tam ünvanı dekontda tam olmalıdır.
6. Bayilik sözleşmesi
7. Cevap şerhli fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü aslı (Bayi bazırlayacak)
8. Ruhsat örneği (Bayi bazırlayacak)
9. Vergi levhası (SMMM ıslak kaşe ve imzalı) (Bayi bazırlayacak)
10. Ticaret odasından oda sicil kaydı(Bayi bazırlayacak)
11. Ticaret odasından faaliyet belgesi (Bayi bazırlayacak)
12. Ticaret odasından sicil tasdiknamesi (Bayi bazırlayacak)